Měření rychlosti

Měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a především k nastolení právního stavu v této oblasti. Měření rychlosti je možné posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska.

Městská policie Šenov provádí měření na vybraných a Policií ČR schválených místech ve městě.

Strážníci na místě nepřičítají body řidičům. Po vyřešení přestupku na místě se věc dále oznamuje příslušnému správnímu orgánu.

Městská policie Šenov vlastní laserový radar, který je umístěn na stativu a měření provádí proškolení strážníci.

Na území Šenova také provádí měření rychlosti Policie ČR.