První pomoc

První pomoc

Otázky první pomoci

 

1 / 7

Jsem na ulici a kousek ode mě se stala dopravní nehoda, když se rozhlédnu okolo sebe nikoho dalšího nevidím.

 

 

2 / 7

Jak můžeme předcházet úrazům při sportu?

 

 

3 / 7

Jaký je první krok, pokud najdeš člověka, který nereaguje a nedýchá normálně?

 

 

4 / 7

Jaký postup zvolit při bodnutí hmyzem? (včela)

 

 

5 / 7

Jak bys měl/a ošetřit drobnou popáleninu?

 

 

6 / 7

Jaký je první krok při zastavení krvácení?

 

 

7 / 7

Proč je důležité před poskytováním první pomoci zajistit, že je místo nehody bezpečné? (prostředek silnice, přechod pro chodce)

 

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 100%

0%