Školení dětí ZŠ Šenov

MP Šenov ve spolupráci se Základní školou Šenov vykonávají sérii školení pro žáky základní školy.

Jaké témata jsou na školení probírána?

Na školeních se děti setkávají s různými tématy. Některé z nich mohou zahrnovat:

  • BESIP: Děti se učí o dodržování bezpečného chování na ulici, silnici.
  • Bezpečnost: Školení zahrnují témata jako první pomoc, bezpečnost na internetu a kyberšikanu a šikanu, prevenci nehod.
  • Právní odpovědnost: Informace pro děti dovršujícího věku 15let.

Jaké jsou výsledky této spolupráce?

Díky spolupráci mezi MP Šenov, školou a učiteli mají děti možnost rozšířit své znalosti, získat nové dovednosti. Děti také získávají důvěru ke strážníkům, což je do budoucna vhodné pro obě strany.